adminstratief beheer - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Taakomschrijving
Het adminstratief beheer omvat:

De organisatie van de jaarlijkse statutaire algemene vergadering.

 • het opstellen van de agenda;
 • het voorbereiding van de vergadering;
 • het verzenden van de uitnodigingsbrieven;
 • het aanleggen van de aanwezigheidslijsten;
 • het secretariaat van de vergadering waarnemen;
 • het notuleren van de beslissingen van de Algemene Vergadering in het daartoe bestemd register;
 • het bijhouden van het register van de verslagen en het overmaken van één exemplaar aan elke mede-eigenaar;

Het organiseren van de vergaderingen van de raad van mede-eigendom.

 • het bijwonen van de vergaderingen;
 • het eventueel notuleren van deze vergaderingen;
 • het verdelen van de verslagen aan de betrokken partijen;

Het onderhouden van de contractuele relaties van de VME.

De syndicus onderhoudt alle contractuele relaties ten opzichte van derden en dit namens en voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars.

Volgens contract komt de syndicus tussen in alle contractuele relaties ten opzichte van derden, en dit namens en voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars. Overeenkomstig het reglement van mede-eigendom is de syndicus eveneens de enige handtekeninggerechtigde inzake alle andere duurzame en/of toevallige contracten, meer in het bijzonder wat betreft:
 • Verzekeringspolissen
 • Personeel
 • Toeleveringsbedrijven
 • Onderhoudsfirma's
 • Controleorganismen
 • Toevallige opdrachten
 • Secretariaat

Onder de noemer contractbeheer streven wij  naar een gezond evenwicht tussen de drie betrokken partijen in het beheer van gebouw:
  • VME met eigenaars/bewoners.
  • Syndicus die het beheer van de VME uitvoert.
  • Leveranciers die diensten en goederen leveren aan de VME.
Door het bundelen van aankopen en het maken van de juiste afspraken met leveranciers proberen wij scherpere prijzen te realiseren voor de VME samen met een verhoogde kwaliteit. Dit is enkel interessant voor iedere partij indien op voorhand duidelijke afspraken worden gemaakt. De syndicus is hier voor ideaal geplaatst.
Uiteraard moeten wij hierbij rekening houden met de aard en de omvang van de opdracht. Dergelijke afspraken kunnen alleen met grote leveranciers zoals bijv. energieleveranciers.
Er moet ook rekening gehouden worden met de verlangens van de mede-eigenaars. Soms is het beter om beroep te doen op kleinere bedrijven.


Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu