appartement kopen - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vragen
6. Ik wil een appartement kopen. Hoe kan ik verrassingen vermijden?

Vraag aan de verkoper een kopie van de verslagen van de laatste drie jaar en de afrekeningen van de laatste twee jaar en lees ze na.

Kijk de balans na. Kijk na of er openstaande leveranciers zijn en/of mede-eigenaars. Klopt het balanstotaal aan debet en aan creditzijde?

Hou rekening met de kostenverdeling na verkoop.

De afrekening van de klassieke gemeenschappelijke onkosten (De gewone en periodieke lasten betreffen de normale werking van het gebouw, zoals water- en elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke delen, verwarmingskosten - ten minste indien de verwarming gemeenschappelijk is – de vergoeding van de syndicus, onderhoudskosten voor de uitrusting, verbruiksgoederen zoals lampen enz...) en/of het privatief verbruik van de kavel worden tussen koper en verkoper verrekend worden, in de eerstvolgende jaarafrekening, pro rata temporis, gebaseerd op het volledige werkjaar volgens de datum van de notariële akte eigendomsoverdracht of effectief gebruik van de gemeenschappelijke delen én tussen de partijen of een extern bedrijf op te nemen meterstanden.

Het bedrag van de uitzonderlijke uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten (De buitengewone lasten zijn occasioneel zoals voor herstellingen aan het dak, reiniging van de gevels, vernieuwing van oude en versleten uitrusting, herstellingen enz…) maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht (met de jaarrekening of door middel van een aparte geldoproep) zijn ten laste van de koper alsook:

De oproepen tot kapitaalinbreng, ook door de AV goedgekeurd voor de vaste datum of kostprijs van dringende werkzaamheden,

De kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, indien daartoe besloten werd voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht,

De door de VME vaststaande verschuldigde bedragen ten gevolge van geschillen ontstaan voor de vaste datum van eigendomsoverdracht,

De werken die beslist werden door de algemene vergadering en reeds gefinancierd werden met een aparte geldoproep voor de vaste datum van overdracht blijven ten laste van de verkoper.Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu