audit verwarmingsinstallaties - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Taakomschrijving > deelaspecten
Verplichte verwarmingsaudit voor cv-ketels <= 100 kW (kleine installaties)

Oudere verwarmingstoestellen hebben vaak een slecht productierendement. Vaak is het interessant om een oud verwarmingstoestel te vervangen door een moderne condensatieketel die een veel hoger productierendement behaalt. Tijdens de verwarmingsaudit van uw centrale verwarmingsinstallatie wordt nagegaan of dit voor uw installatie interessant is of om andere aanpassingen aan de installatie te doen.

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 20 kW en max 100 kW, moet vijfjaarlijks een verwarmingsaudit laten uitvoeren. Concreet dient de audit te worden uitgevoerd bij een volgend periodiek onderhoud (jaarlijks in geval van stookolie, tweejaarlijks in geval van gas) waarbij de vijfjaarlijkse frequentie gerespecteerd wordt.  

Deze verwarmingsaudit wordt uitgevoerd door: een erkende technicus vloeibare brandstof, indien het centraal stooktoestel wordt gevoed met vloeibare brandstof (bvb. stookolie) en een nominaal geïnstalleerd vermogen heeft kleiner of gelijk aan 100 kW; een erkend technicus gasvormige brandstof, indien het centraal stooktoestel wordt gevoed met gasvormige brandstof (bvb. aardgas, propaan, butaan) en een nominaal geïnstalleerd vermogen heeft kleiner of gelijk aan 100 kW;

De persoon die de verwarmingsaudit heeft uitgevoerd: verstrekt aan de eigenaar van het centrale stooktoestel informatie omtrent de bestaande steunmaatregelen van de overheid of derden met het oog op de vervanging van oudere ketels; adviseert de eigenaar over de vervanging van de ketel, over andere wijzigingen van het verwarmingssysteem en alternatieve oplossingen die een significante energiebesparing kunnen realiseren; overhandigt een verwarmingsauditrapport aan de eigenaar van het centrale stooktoestel.
De eigenaar houdt het verwarmingsauditrapport bij zolang het toestel in gebruik is en geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd.

In een appartementsgebouw is de eigenaar van een appartement met een individuele verwarmingsketel verplicht hieraan te voldoen.


Verplichte verwarmingsaudit voor cv-ketels > 100 kW
De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 100 kW of bestaande uit meerdere ketels, moet een verwarmingsaudit laten uitvoeren van de gehele verwarmingsinstallatie om de 2 jaar bij stookolie en om de 4 jaar bij aardgas, propaan en butaan.

Wetgeving:
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van [centrale] stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater
Deze verwarmingsaudit wordt uitgevoerd door een erkende technicus verwarmingsaudit, in de volgende gevallen:
het centraal stooktoestel, gevoed met vloeibare of gasvormige brandstof, heeft een totaal geïnstalleerd nominaal vermogen groter dan 100 kW; de verwarmingsinstallatie bestaat uit meerdere ketels.

In een appartementsgebouw met een gemeenschappelijke verwarmingsketel verplicht hieraan te voldoen. De syndicus moet dit dan ook laten uitvoeren.

Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu