Syndicus van gebouwen Brugge
Ga naar de inhoud

Camerabewaking in mede-eigendom

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door Eline Van Wynsberghe in Leven in mede-eigendom · 25 maart 2020
Camerabewaking in mede-eigendom
Big brother is watching  you

Na een aantal  inbraken op klaarlichte dag, vandalisme of overlast rijst al snel de vraag of de installatie van een bewakingscamera geen goed idee zou zijn. Een camera kan inderdaad voor een gevoel van veiligheid zorgen en in geval van misdrijven, kunnen de beelden worden aangewend als bewijs, maar opgelet! Voor de installatie van een bewakingscamera dient u steeds rekening te houden met een aantal regels en verplichtingen. Doet u dit niet, dan kunnen de beelden alsnog nietig verklaard worden.

Wie beslist?
Een individuele mede-eigenaar kan niet beslissen om camerabewaking te installeren in de algemene delen. Daar beslist de jaarlijkse algemene vergadering van mede-eigenaars over. Camerabewaking dient dan als agendapunt te worden behandeld. Het staat u echter wel vrij om een camera te installeren binnen uw eigen appartement: op private eigendom dus. Hou er in dat geval wel rekening mee dat ook de buitengevel als ook terras worden aanzien als gemeenschappelijke delen.

Echter, ook wanneer de algemene vergadering positief beslist, dient u rekening te houden met enkele regels.

(Een uitgebreide uitleg over het verloop van de algemene vergadering en de dagorde vindt u hier: https://kantoorvanwynsberghe.be/kalender.html)

Wat met privacy?
Een bewakingscamera kan enkel worden geïnstalleerd als alle andere beveiligingsmaatregelen zoals vergrendelingen, verstevigde toegangsdeuren of een alarmsysteem onvoldoende of onuitvoerbaar blijken te zijn. Daarnaast mag de camera enkel de hoofdingang weergeven. De openbare weg mag zo min mogelijk in beeld worden gebracht. Bijvoorbeeld het bewaken van de auto’s die voor de deur geparkeerd staan, is uit den boze.

Daarnaast dient de politie voor de installatie van de camera op de hoogte gebracht te worden, zodat zij op elk moment een overzicht hebben waar camerabeelden beschikbaar zijn. Ook bij eventuele wijzigingen van het aantal camera’s verwittigt u best de politie. Het informeren van de politie kan tot één dag voor het in gebruik nemen van de camera.

Bevestig ook de uniforme pictogram in de inkomhal om het publiek te informeren dat ze gefilmd worden. Daarnaast moet er steeds melding gemaakt worden van een contactpersoon en een verantwoordelijke voor de beeldverwerking.

Camerabeelden mogen maximaal een maand bewaard worden. Echter, als de opgenomen beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, dan mogen ze wel langer dan een maand bijgehouden worden.

Risico’s
Leeft u deze regels niet na, riskeert u een aantal geldboetes. Belangrijk om in gedachten te houden is ook dat hoe langer de bewaartermijn van de beelden, hoe strenger de privacy regels waar de vereniging van mede-eigenaars  zich dient aan te houden.  Ga bij het plaatsen van een bewakingscamera dus niet over één nacht ijs en bekijk goed of er echt geen andere mogelijkheden zijn.


Terug naar de inhoud