Wat kan de syndicus doen bij burenruzies of pesterijen? - Actua mede-eigendom - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat kan de syndicus doen bij burenruzies of pesterijen?

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door in Leven in mede-eigendom ·
Het vraagstuk van burenhinder/-ruzies is een delicaat probleem. Dit bepaalt immers het woonklimaat van het gebouw. De reglementen van orde en mede-eigendom bevatten om die reden gedragsregels voor het gebruik van de privé- en gemeenschappelijke delen. In principe heeft de eigenaar het volle genotsrecht van zijn eigendom, maar hij mag in de uitoefening van dit recht de rechten van de anderen niet schaden.

Hoewel overlast (vaak) iets subjectief is, zal hetgeen wat “té” is altijd bestraft worden. Uiteraard zijn er in de rechtspraak wel vaak gehanteerde maatstaven te vinden voor wat als normaal of abnormaal wordt gezien.

Ruzies tussen de bewoners onderling zijn veeleer van privaat karakter en het oplossen hiervan behoort niet tot de taken van de syndicus (een syndicus is nl. geen vrederechter). Hoewel uw gebouwbeheerder vaak bereid is mee denken voor een oplossing in deze situaties, is dit geen wettelijke taak van de syndicus.

Indien een geschil het privatief karakter overschrijdt, kan de syndicus wel een rol spelen. De syndicus zal in eerste instantie proberen te bemiddelen; eerst en vooral telefonisch, eventueel daarna met een aangetekend schrijven.

Indien dit geen oplossing brengt, kan (indien dit voorzien werd in het reglement van mede-eigendom of vastgelegd door de algemene vergadering) een boete worden uitgeschreven. Wanneer deze manier van optreden ook geen succes kent, zal de syndicus in rechte optreden na akkoord van de algemene vergadering (d.w.z. een procedure voor de vrederechter opstarten in naam van de VME). Bij urgentie is geen toestemming van de AV vereist, maar dit is wel altijd wenselijk. Indien de meerderheid op een AV de overlast bevestigt, is dit een belangrijk element voor de vrederechter.Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu