De kosten gelijk verdeeld tussen alle appartementen? - Actua mede-eigendom - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De kosten gelijk verdeeld tussen alle appartementen?

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door in Leven in mede-eigendom ·
In sommige gebouwen worden bepaalde kosten, zoals de syndicuskosten, niet verdeeld volgens het aantal aandelen, maar wel volgens het aantal appartementen. Kan dat of is zo’n verdeling onwettelijk?
Ieder betaalt evenveel...
Wie betaalt hoeveel van de kosten? De wet bepaalt dat de statuten van het appartementsgebouw moeten voorzien hoe de kosten verdeeld worden.

Ieder appartement betaalt evenveel? In sommige gebouwen is dat zo voorzien in de statuten. Zijn er tien appartementen in het gebouw, dan worden alle rekeningen gedeeld door tien. Voor de syndicus is dat eenvoudiger dan te rekenen met de ‘vervelende’ duizendsten...

Is dat dan wel wettelijk?
Twee criteria mogelijk. De criteria voor de verdeling van de kosten zijn niet vrij te bepalen. De wet voorziet dat de verdeling gebeurt op basis van het aantal aandelen dat ieder appartement heeft en/of op basis van het effectieve nut dat een appartement heeft van bepaalde voorzieningen.

Nuttigheidscriterium. Niet alle kosten moeten dus verdeeld worden op basis van het aantal aandelen. De kosten kunnen immers ook verdeeld worden op basis van het nuttigheidscriterium. Dit wordt veel gebruikt voor kosten waarvan niet iedereen evenveel gebruikmaakt, zoals het gebruik van de collectieve verwarming en het waterverbruik. Het verbruik van verwarming of het gebruik van water kan immers per appartement gemeten worden. Wat de kosten van de lift betreft, speelt de ligging van het appartement een rol. Wie een gelijkvloers appartement heeft, betaalt in principe niet mee voor de lift.

U bent het niet eens met de verdeling? In dat geval kunt u de verdeling wel degelijk opnieuw in vraag stellen, ook al werd dit reeds lang geleden beslist en opgenomen in de statuten.

Tip. In eerste instantie brengt u het uiteraard ter sprake op de algemene vergadering, maar u kunt ook vragen dat de vrederechter zich hierover uitspreekt en nagaat of de kosten in uw gebouw wel eerlijk verdeeld worden.

Alle onkosten gelijk verdelen? Dat kan niet. De verdeling kan immers enkel op basis van het aantal aandelen en/of het effectieve gebruik. De gebruikte methode moet nu ook verantwoord worden in het reglement van mede-eigendom.

Voor bepaalde kosten? Dat kan wel, oordeelde de rechter onlangs. Het kan immers zijn dat op basis van het nuttigheidscriterium een gelijke verdeling niet onrechtmatig is.

Syndicuskosten. Zo is er in veel gebouwen voorzien dat de syndicuskosten verdeeld worden tussen het aantal appartementen. Dikwijls zijn deze kosten immers ook berekend op basis van het aantal appartementen.

Ook soms voor andere kosten... Onlangs ging een rechter daar nog verder in (vred. Luik, 2de kanton, 11.01.2017) . Hij zag er geen graten in dat de verwarmingskosten voor 30% verdeeld werden volgens het aantal appartementen en de overige 70% volgens het verbruik. Eén mede-eigenaar had deze beslissing aangevochten omdat hij vond dat de 30% verdeeld moest worden volgens het aantal aandelen, maar de rechter vond dat een verdeling volgens het aantal appartementen niet onrechtmatig was.

Tip. Deze beslissing bevestigt dus het standpunt dat het inderdaad mogelijk is om bepaalde kosten, zoals de syndicuskosten, gelijk te verdelen.
Bron: Vastgoed en meer 17/01/2018Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu