Subsidies en premies verwarmingsketel 2017 - Actua mede-eigendom - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Subsidies en premies verwarmingsketel 2017

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door in Technisch beheer ·
1) Renovatiepremie: premie voor de verwarmingsketel

Via de renovatiepremie van de Vlaamse overheid kan je in 2017 de vernieuwde renovatiepremie aanvragen. Er zijn verschillende renovatiewerken die hiervoor in aanmerking komen, waaronder het vervangen van een verwarmingsketel.

Welke verwarmingsketels ?

 • Condensatieketels of hoogrendementsketels om de hele woning te verwarmen met labels: HR+, HR Top (gas), Optimaz of Optimaz-elite (stookolie)
 • Centrale verwarming met installatie van vloerverwarming
 • Installatie-onderdelen of werken tijdens de plaatsing van een nieuwe centrale verwarming. (bijv.: breekwerken)
 • Het verwijderen van de mazouttank: enkel indien uitgevoerd door een aannemer en wanneer een nieuwe ketel geplaatst wordt.

Wat is het bedrag van de premie?

De premie voor een verwarmingsketel kan nooit meer zijn dan € 7500. Je krijgt 20 of 30 % van de facturen terugbetaald, afhankelijk van je inkomen. Hiervoor moet je minstens voor € 2500 (excl. btw) geïnvesteerd hebben in één van de ketels uit bovenstaande lijst.

De voorwaarden

 • Je jaarlijkse inkomen mag de grens van 59 200 euro (te verhogen met 3320 euro per persoon ten laste) niet overschrijden. Voor alleenstaanden zonder persoon ten laste ligt deze inkomensgrens op 41 440 euro.
 • Je mag als aanvrager van de premie, geen andere woning, kamerwoning of studentenhuis in volle eigendom hebben.
 • De premie is enkel geldig voor woningen, gebouwen en appartementen. Niet voor studentenhuizen of studentenkamers.
 • Het pand moet minstens 30 jaar oud zijn en moet in het Vlaams Gewest liggen.
 • De rekeningen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. De totaalfactuur moet minstens 2500 euro (excl.btw) bedragen.

Procedure

De renovatiepremie kan online via wonenvlaanderen.be aangevraagd worden of via de post. Het formulier dat je hiervoor nodig hebt, staat op de website van Wonen Vlaanderen. Na 1 maand krijg je een ontvangstbevestiging.

Als de aanvraag volledig is, volgt er binnen de 8 maanden een beslissing. Werd je aanvraag goedgekeurd? Dan krijg je de premie op je zichtrekening binnen een jaar na de aanvraag.

Tip: Liever 100 % zekerheid over de goedkeuring van de premie? Laat verwarming altijd plaatsen door erkende installateurs.  

2) Vlaamse verbeteringspremie

Via de Vlaamse verbeteringspremie kan je premies aanvragen voor verbeteren van je woning, waaronder het plaatsen van nieuwe verwarmingsketels.

Soorten ketels en hun premiebedragen

 • Een gastoestel van het type C met gesloten verbrandingsruimte: € 250
 • Vervangen van een bestaande cv ketel door een condensatieketel met de labels: HR+, HR Top (gas), Optimaz of Optimaz-elite (stookolie): € 250
 • Installatie of omschakeling naar centrale verwarming met radiatoren in alle leefruimtes: € 1000

Wat zijn de voorwaarden?

 • De eindfactuur moet minstens het dubbele zijn van het bedrag van de premie en mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • Het pand waarvoor je de premie aanvraagt moet minstens 25 jaar oud zijn.
 • De factuur moet op naam van de aanvrager staan.
 • Je inkomen mag niet hoger zijn dan € 29 600, te verhogen met € 1540 per persoon ten laste.

Hoe verloopt de procedure?

Je kan de aanvraag versturen via de website van wonenvlaanderen.be of via de post. De aanvraag wordt binnen de 3 maanden bekeken. Wordt de aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de premie binnen 3 maanden op je zichtrekening gestort.

3) Premie warmtepomp & zonneboiler via de netbeheerder 2017

De premie voor een warmtepomp of zonneboiler in 2017 is te verkrijgen via netbeheerders Infrax en Eandis.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De installatie van beide toestellen mag enkel gebeuren door een aannemer die een certificaat van bekwaamheid kan aantonen.
 • De warmtepomp moet minstens een A+-productielabel hebben.
 • De factuur mag nooit ouder zijn dan één jaar.

Hoeveel bedragen de premies?

Vervang je de warmtepomp een elektrische verwarming of woon je in een gebied zonder aardgasnet? Dan verdubbelen onderstaande premiebedragen.
 • Lucht-luchtwarmtepomp: 300 euro.
 • Hybride-luchtwaterwarmtepomp: 800 euro.
 • Lucht-waterwarmtepomp: 1500 euro.
 • Geothermische waterpomp: 4000 euro
 • Zonneboiler: tot 550 euro per m2, met een maximum van 2750 euro.

Welke documenten heb je nodig?

 • Alle aankoopfacturen met vermelding van levering, plaatsing, prijs, merk, type, vermogen en inhoud van het opslagvat.
 • Attest van de aannemer ingevuld en ondertekend.
 • Rapport van de technische controle door het installatiebedrijf.
 • Opbrengstberekening van het toestel, van het installatiebedrijf.
 • Voor beschermde afnemers: attest van beschermde klant

Procedure

De premie kan aangevraagd worden via de website van de netbeheerders Eandis en Infrax of per post. Aanvragen die online verstuurd worden, worden sneller verwerkt. Alle formulieren zijn te verkrijgen via de website van Eandis en Infrax. Werd je aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de premie binnen de 6 maand uitbetaald.
 

4) Premies verwarmingsketel beschermde afnemers
Voor beschermde afnemers bestaan er speciale premies voor verwarmingsketels. Een beschermde afnemer is een persoon die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit.
Soorten cv ketels en premiebedragen
• Zonneboiler: max 3300 euro premie
• Warmtepompen: bestaande premies voor warmtepompen + 20 procent.
• Individuele condensatieketel: 1800 euro en max. 40 % van de factuur (enkel indien geïnstalleerd door aannemer).

Hoe aanvragen?

Via de website van netbeheerders Infrax of Eandis. Daar vind je alle formulieren die je nodig hebt. De aanvraag kan verstuurd worden via diezelfde website of per post naar het adres van de netbeheerders.
 

5) Totaalrenovatiebonus

Doe je verschillende renovatiewerken binnen een periode van vijf jaar, vanaf 1 januari 2017 ? Dan kom je misschien in aanmerking voor de premies van de Totaalrenovatiebonus.

Hoeveel bedragen de premies?

Uit de werken die in aanmerking komen, moet je minstens 3 ervan laten uitvoeren door een aannemer binnen de vijf jaar. Hoe meer werken je laat uitvoeren binnen die periode, hoe groter het bedrag van de premies.

• Vanaf 3 werken: 1250 euro.
• Vanaf 4 werken: 1750 euro.
• Vanaf 5 werken: 2750 euro.
• Vanaf 6 werken: 3750 euro.
• Vanaf 7 werken: 4750 euro premie.
• Voor appartementen: telkens de helft van bovenstaande bedragen.


Welke werken komen in aanmerking?

• Dak- of zoldervloerisolatie: min. oppervlakte ≥ 30 m2
• Spouwisolatie, buitenisolatie of binnenisolatie: min. oppervlakte ≥ 30 m2
• Vloerisolatie: minstens ≥ 30 m2
• Nieuwe beglazing: minstens ≥ 5 m2
• Plaatsing zonneboiler
• Plaatsing warmtepomp
• Plaatsing ventilatiesysteem

Hoe aanvragen?

Vanaf 1 januari 2017 kan je via de website van de netbeheerders Infrax of Eandis de premie aanvragen. Werken uitgevoerd voor die datum komen niet in aanmerking.
Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu