Roken in appartementsgebouwen - Actua mede-eigendom - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Roken in appartementsgebouwen

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door in Leven in mede-eigendom ·
Vaak wordt gerookt in gemeenschappelijke delen, omdat al vele eigenaren niet meer dulden dat binnen hun privatieve kavel gerookt wordt.

De wet van 22 december 2009, betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, voorziet dat het niet toegelaten is om te roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. De gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw vallen echter niet onder dit toepassingsgebied.

Uitzondering is wel het toepassingsgeval waarbij in het appartementsgebouw publieke diensten worden aangeboden (bankfiliaal, postkantoor, …).

We besluiten hieruit dat roken in de gemeenschappelijke delen wettelijk niet verboden is.

De AV kan hierover anders (met een 3/4e meerderheid) besluiten en een verbod bestendigen in het reglement van mede-eigendom.

Of de Algemene Vergadering eenzelfde verbod kan opleggen binnen de privatieve delen, ligt moeilijker.

Veelal wordt in deze context verwezen naar art. 8 Europees Verdrag Rechten van de Mens (recht op gezinsleven, bescherming van de woning) en art. 544 B.W., waardoor een opgelegd rookverbod voor de privatieve delen wellicht niet op te leggen is ... (cfr. de gevestigde rechtspraak inzake het verbod op het houden van huisdieren).Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu