Vastgoedmakelaars kunnen ook optreden als syndicus van een appartementsgebouw. Het gebeurt dat een syndicus de rekeningen van de mede-eigenaars leegplundert. Nieuwe maatregelen moeten dat verhinderen. - Actua mede-eigendom - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vastgoedmakelaars kunnen ook optreden als syndicus van een appartementsgebouw. Het gebeurt dat een syndicus de rekeningen van de mede-eigenaars leegplundert. Nieuwe maatregelen moeten dat verhinderen.

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door in Syndicus ·
Vastgoedmakelaars kunnen ook optreden als syndicus van een appartementsgebouw. Het gebeurt dat een syndicus de rekeningen van de mede-eigenaars leegplundert. Nieuwe maatregelen moeten dat verhinderen.

De federale minister van Middenstand, Zelfstandigen en kmo's, Willy Borsus (MR) wil mensen met klachten over vastgoedmakelaars en syndici meer slagkracht geven. Als een klacht tegen een makelaar wordt geklasseerd, zullen de klagers voortaan beroep kunnen aantekenen.

Een vastgoedmakelaar is aan allerhande deontologische regels onderworpen. Overtreedt een makelaar de regels, dan riskeert hij een tuchtsanctie. Die worden opgelegd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). De klagers zijn niet altijd op de hoogte van het gevolg dat het BIV aan een klacht geeft. Daarom wil de federale minister van Middenstand, Willy Borsus (MR) dat het BIV de klagers voortaan 'ambtshalve' op de hoogte brengt als een makelaar door een definitieve beslissing wordt geschorst of geschrapt.
Als het van Borsus afhangt, moeten de klagers ook de mogelijkheid krijgen om beroep aan te tekenen als hun klacht wordt geklasseerd. 'Er wordt een vorm van beroep ingevoerd. Bovendien worden specifieke maatregelen voorzien voor de informatie aan de verenigingen van mede-eigenaars', aldus het persbericht van Borsus.

Leegplunderen

Vastgoedmakelaars treden niet alleen op als bemiddelaar bij de verkoop of het verhuren van een gebouw. Daarnaast kunnen ze optreden als syndicus, dus als beheerder van een appartementsgebouw.

'Het bedrog van een kleine minderheid van oneerlijke vastgoedmakelaars besmeurt het imago van het beroep.'
WILLY BORSUS MINISTER VAN MIDDENSTAND, ZELFSTANDIGEN EN KMO'S (MR)

Er duiken regelmatig verhalen op van syndici die blijk geven van wanbeheer. Of erger, van syndici die de rekeningen met de centen van de mede-eigenaars van een appartementsgebouw leegplunderen.
Borsus wil aan het BIV de mogelijkheid geven om de rekeningen voor de vastgoedmakelaar-syndicus te laten blokkeren, na een spoedprocedure voor de rechtbank. 'Het doel is de mede-eigenaars preventief te beschermen in afwachting van een beslissing over de mogelijke schuld van de syndicus'. Bedoeling is om de gedupeerden te beschermen tegen de insolvabiliteit van de makelaar of syndicus.
Makelaars hebben nu al de deontologische plicht om een derdenrekening te openen waarop de fondsen die bestemd zijn voor andere personen worden gestort. Die verplichting wordt een wettelijke.

Schadelijk

'Het bedrog van een kleine minderheid van oneerlijke vastgoedmakelaars besmeurt het imago van het beroep', aldus Borsus. De minister wijst er ook op dat de oneerlijke makelaars de eerlijke concurrentie verstoren en 'de cliënten schaden in proporties die helaas veel te vaak onherstelbaar zijn'.

In België zijn er 9.877 erkende vastgoedmakelaars. 'Drie tot vier miljoen burgers zijn mede-eigenaar. De mede-eigendom heeft betrekking op 71.328 gebouwen en meer dan 1,2 miljoen woningen', aldus nog Borsus.

Het BIV zal zich op 23 februari uitspreken over de ontwerpteksten van de hervorming.
Bron: Netto 3/03/2017Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu