Een vonnis van een Vrederechter om in te kaderen - Actua mede-eigendom - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Een vonnis van een Vrederechter om in te kaderen

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door in Leven in mede-eigendom ·
"De regelgeving wat het appartementsrecht betreft, is niet altijd simpel en eenduidig, waardoor bepaalde overgangsmoeilijkheden in de praktijk te verwachten vallen.
Een redelijke termijn dient gegeven te worden aan de syndicus, wiens goede trouw nog steeds wordt verondersteld, om zich verder te professionaliseren en mee te gaan met zijn tijd, zodat voldaan kan worden aan de veeleisend van het beroep in al zijn aspecten, de redelijke wensen van de mede-eigenaars inbegrepen, waartoe zo nodig extra mankracht en extra kennis zal dienen ingehuurd te worden, zelfs al vraagt dit extra financiële inspanningen van de mede-eigenaars op het vlak van de beheerskosten.
Een constructieve houding van weerszijden zou uiteindelijk een goed eindresultaat, met een open blik op de toekomst, moet geven."

Uittreksel uit het vonnis van de Vrederechter van Nieuwpoort van 17 januari 2017.Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu