Syndicus van gebouwen Brugge
Ga naar de inhoud

Kan de beslissing van de Algemene Vergadering onmiddellijk worden uitgevoerd?

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd in Leven in mede-eigendom · 28 maart 2017
Kan de beslissing van de Algemene Vergadering onmiddellijk worden uitgevoerd?
De vereniging van mede-eigenaars beslist om te renoveren. Mag u als syndicus zo’n beslissing direct uitvoeren of is het beter om nog even te wachten?
Eindelijk beslist op de algemene vergadering! Na een lange discussie op de algemene vergadering werd eindelijk beslist om renovatiewerken uit te voeren. De vereniging van mede-eigenaars besliste om de offerte van een bepaalde aannemer goed te keuren. Er werd ook beslist om bijdragen op te vragen aan de mede-eigenaars om de werken te financieren.

Wanneer mag u die beslissing dan effectief uitvoeren? Na de beslissing is er immers nog een periode van vier maanden waarin de mede-eigenaars naar de rechter kunnen stappen om de beslissing aan te vechten bv. omdat ze vinden dat ze er persoonlijk door benadeeld worden. Wordt de beslissing in die periode aangevochten, dan is het mogelijk dat de rechter de beslissing vernietigt.

Dus beter vier maanden mee wachten? Meestal wordt er wel aangeraden om als syndicus niet direct een contract te sluiten met de aannemer en de werken al te laten starten. Wordt de beslissing vernietigd en moet u het contract annuleren, dan riskeert u immers te moeten opdraaien voor de extra kosten die de annulering met zich meebrengt.

U hoeft echter niet alles uit te stellen... Er is immers nergens echt een verplichting voorzien om vier maanden te wachten. Bepaalde maatregelen die ‘geen kwaad kunnen’ kunt u gerust als syndicus wél direct uitvoeren. U kunt bv. alvast bepaalde bijdragen voor de werken opvragen aan de mede-eigenaars. Dat u die nadien mogelijk moet terugstorten, is immers minder erg.

En wat als een mede-eigenaar effectief naar de rechter stapt? Als syndicus wacht u uiteraard in principe af of de rechter de beslissing al dan niet vernietigt vóór u bv. een offerte goedkeurt.

Wel al provisies opvragen? Dat kan wel! De rechter (vred. Aalst, 19.05.2015) oordeelde immers dat u de beslissingen van de algemene vergadering kunt uitvoeren, ook als die aangevochten worden. Werden er dus provisies afgesproken, dan kunt u die in tussentijd al opvragen. De mede-eigenaars zijn ook dan verplicht om die al wel direct te betalen. De beslissing is immers zgn. uitvoerbaar bij voorraad.

Wacht het best vier maanden om de beslissing uit te voeren. Wordt de beslissing aangevochten, wacht dan de uitspraak van de rechter af. Niets belet u echter om intussen al wel de afgesproken provisies op te vragen.

Bron Tips en Advies Vastgoed 27/03/2017Terug naar de inhoud