Mede-eigendom verkoop - Actua mede-eigendom - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mede-eigendom verkoop

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door in Leven in mede-eigendom ·
Welke informatie is belangrijk bij aankoop van appartement?
Voor de aankoop van een appartement krijgt u als kandidaat-koper heel wat informatie van de syndicus. Naar welke zaken kijkt u als toekomstige koper het best extra aandachtig in de documentatie die u krijgt?

Welke financiële informatie?
Pin u niet vast op de maandelijkse provisie... Veel kopers willen terecht graag weten hoeveel kosten ze ongeveer per maand moeten betalen aan de vereniging van mede-eigenaars. Om dat te weten, kijkt u het best niet enkel naar de maandelijkse provisie die u als mede-eigenaar moet betalen voor de gemeenschappelijke kosten.

Bekijk ook de effectieve afrekening! De syndicus bezorgt ook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar. Het kan immers zijn dat de opgevraagde provisie onvoldoende is om de kosten te dekken. In dat geval riskeert u een hoge afrekening aan het einde van het jaar. Ga ook na welke kosten er precies gemaakt zijn in het laatste jaar en welke daarvan weerkerend of net uitzonderlijk zijn.

Hoe hoog is het reservekapitaal? Ga als toekomstige koper zeker na of er een reservekapitaal is. Dit is vooral van belang bij de aankoop van een appartement in een ouder gebouw. Zonder reservekapitaal riskeert u als koper immers dat u een hoge som moet betalen indien er renovaties op til zijn.

Tip.  Is er een groot reservekapitaal opgebouwd, dan weet u dat u voor toekomstige renovaties in het gebouw minder zal moeten bijdragen.

Welke verdeelsleutel geldt er? Uit de afrekening kunt u ook afleiden welk deel van de kosten door de eigenaar van een welbepaald appartement betaald moet worden. Dit kan op basis van het aantal aandelen zijn, maar soms zijn er ook afwijkende verdeelsleutels. Het komt voor dat bv. het gelijkvloers appartement niet moet meebetalen voor de lift. Deze info moet u normaal gezien ook uit de basisakte kunnen halen. Komt er een renovatie van de lift aan, dan is dat voor u zeker belangrijke informatie.

Wat bekijkt u in de notulen?
Ook die informatie krijgt u... De syndicus bezorgt u de notulen van de algemene vergadering van mede-eigenaars van de laatste drie jaar. Daaruit kunt u als koper ook heel wat info halen.

Renovaties op komst? Zijn er bepaalde renovaties waarover al dan niet al een beslissing genomen is en hoe worden deze werken gefinancierd? Als er geen reservekapitaal is, dan zal er waarschijnlijk een extra budget voorzien moeten worden.

Aanslepende problemen? Bepaalde punten die jaarlijks aan bod komen, kunnen wijzen op een aanslepend probleem dat moeilijk opgelost raakt. Het kan bv. gaan om een geschil met een aanpalend appartementsgebouw of om grondwaterproblemen in de kelder. Vraag dan het best meer info aan de syndicus of de verkoper.

Bijkomende informatie?
Raadpleeg de syndicus. Spreek de syndicus aan als er onduidelijkheden zijn en vraag hem ook of er bepaalde renovaties gepland worden. Zo zou het kunnen dat er nog geen beslissing genomen is over een dakrenovatie, maar dat de syndicus het wel gepland heeft voor de komende vergadering.

Volmacht van de verkoper. Als koper is het ook aan te raden om met de verkoper overeen te komen dat er een volmacht aan u verleend wordt voor algemene vergaderingen die zouden plaatsvinden tussen het compromis en de akte. Op die manier kunt u als koper direct mee beslissen over zaken die als toekomstig eigenaar voor u belangrijk zijn en kent u de financiële impact ervan.

Bekijk niet enkel de maandelijkse provisie, maar ook de effectieve jaarlijkse afrekening, hoeveel reservekapitaal er opgebouwd is en welke verdeelsleutel er geldt. Ga in de notulen na welke renovaties er eventueel op komst zijn en of er bepaalde aanslepende problemen zijn. Is er iets onduidelijk, vraag dit dan aan de syndicus of de verkoper.Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu