infoverstrekking - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Taakomschrijving > deelaspecten
Volgens de wet op mede-eigendom (1/09/2010) moet de optredende notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon (zoals bijvoorbeeld een vastgoedmakelaar) of de verkoper aan de syndicus van het gebouw de nodige gegevens opvragen.
Het gaat hier om volgende gegevens :

Art. 577-11 §1 :
 • het bedrag van het werkkapitaal en reservekapitaal
 • het bedrag van de eventuele achterstallen van de verkoper
 • de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng m.b.t. het reservekapitaal
 • eventuele hangende gerechtelijke procedures
 • de notulen van de algemene vergadering van de laatste 3 jaar
 • de periodieke afrekening van de lasten van de laatste 2 jaar
 • een afschrift van de recentste balans zoals goedgekeurd door de algemene vergadering

Art. 577-11 §2 :
 • het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht
 • een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht
 • een staat van de kosten  verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht
 • een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht

De syndicus is ertoe gehouden dit dossier binnen de 15 dagen te bezorgen aan de verkoper of de tussenpersoon die erom vraagt.

Ontbreekt deze informatie dan kan de koper de nietigheid van de verkoop vorderen (uitspraak Vrederechter Antwerpen 05.09.2016).

De kosten voor deze verplichte inlichtingen zijn niet inbegrepen in het basispakket van de syndicus. De syndicus heeft dan ook het recht om hiervoor een aparte vergoeding aan te rekenen aan de verkoper. Bij de meeste syndicussen bedragen deze kosten € 250,00 tot € 350,00.


Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu