technische keuringen - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Taakomschrijving > deelaspecten
Periodieke keuring van de liften

Elke personenlift dient onderhouden volgens de voorschriften van de instructeur. Naast de periodieke onderhoudsbeurten dient de lift ook periodiek gekeurd. Afhankelijk van de onderhoudsfirma dient deze keuring drie- of zesmaandelijks te gebeuren door een EDTC , een Externe Dienst voor Technische Controle. De keuringsfirma doet enkel een controle, noteert eventuele gebreken en stuurt het verslag vervolgens door naar de syndicus. Eventuele opmerkingen op het keuringsverslag dienen ofwel onmiddellijk ofwel tegen de eerstvolgende  keuring te worden verholpen.    

Periodieke keuring van de laagspanningsinstallaties

Een periodieke keuring van uw huishoudelijke elektrische installatie is verplicht:

  • om de 25 jaar
  • bij het verkopen van een woning waarvan de elektrische installatie (of een deel ervan) dateert van vóór 1 oktober 1981
  • bij het verkopen van een woning waarvan de elektrische installatie dateert van na 1 oktober 1981, indien u niet over een geldig keuringsverslag beschikt

De periodieke keuring van elektrische installaties is in de drie Gewesten van het land verplicht.

Periodiek nazicht van de haspels, brandblusapparaten, rookkoepels en veiligheidsverlichting.

Brandblussers maar ook brandhaspels en noodverlichtingen die je in een appartementsgebouw gebruikt dienen regelmatig nagekeken te worden. Goed onderhoud van blustoestellen en brandbeveiligingsapparatuur is werk voor professionals. Zij moeten de producten die ze moeten controleren en onderhouden door en door kennen, op de hoogte zijn van hun werking en weten welke controle- onderhoudsaspecten van vitaal belang zijn voor een goede werking. Het onderhoud moet gebeuren conform de instructie zoals vastgelegd in de politiecodex, het ARAB en de brandverzekering. Hierin is bepaald dat onderhoud aan kleine blusmiddelen jaarlijks plaats moet vinden.
De opvolging van het jaarlijks onderhoud moet door de syndicus gebeuren.


Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu