waterschade in mijn appartement - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vragen
Als mede-eigenaar hebt u waterschade in uw appartement.

Wanneer en hoe komt de syndicus tussen.

Waterschade in een appartement...

Dringend optreden... Er is waterschade in een appartement door een lek dat dringend hersteld moet worden.

Probleem ligt bij een andere bewoner.
Een mede-eigenaar of een huurder veroorzaakt waterschade in een ander appartement. Volgens een recente uitspraak van de rechter (vrederechter Etterbeek, 02.05.2013) gaat dit om een puur privégeschil tussen mede-eigenaars, waarin de VME (de syndicus) niet mocht tussenkomen. Betrokkenen moeten dit dan ook zelf uitklaren

Probleem ligt bij gemeenschappelijke delen? Dat is bv. het geval wanneer er water via het dak binnensijpelt. In dat geval kijkt u als syndicus het best na of het gebrek in de gemeenschappelijke delen onder de garantie van de aannemer of bouwpromotor ressorteert. Zij zijn immers gedurende tien jaar na de oplevering van het gebouw aansprakelijk voor ernstige gebreken (de zgn. tienjarige aansprakelijkheid), maar eveneens voor lichte verborgen gebreken, zoals lokale lekkage aan het dak.

Is dit niet geval dan dient de syndicus in te staan voor de herstelling.

De syndicus mag bewarende maatregelen nemen om het waterlek meteen te herstellen. De wet van 2 juni 2010 voorziet dat u als syndicus ook zelf dringende vorderingen kunt instellen namens de VME, bv. om de aannemer te dagvaarden.

Aangifte doen bij de blokpolis. De syndicus heeft elk schadegeval door aan de verzekeraar van het gebouw, de zgn. blokpolis. Is het schadegeval gedekt door de blokpolis, dan moet de verzekeraar de leiding nemen om de oorzaak van de vochtinfiltratie op te sporen, ervoor te zorgen dat die hersteld raakt en dat de schade vergoed wordt.

Ook schadevergoeding voor mede-eigenaar? De syndicus is niet bevoegd om die te vragen. De VME kan dus nooit een vordering instellen m.b.t. de schade in een appartement, ook niet als de oorzaak in de gemeenschappelijke delen ligt. Dit moet de betrokken mede-eigenaar zelf doen.

De syndicus is enkel bevoegd om op te treden voor het herstellen van gebreken en/of waterschade aan de gemeenschappelijke delen. De mede-eigenaars die schade oplopen in hun appartement moeten zelf stappen ondernemen om een vergoeding voor hun appartement te bekomen.

Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu