Nieuwjaarsoverzicht. Wat verwachten we in 2018. - Actua mede-eigendom - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwjaarsoverzicht. Wat verwachten we in 2018.

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door in Leven in mede-eigendom ·
Wijziging wet op de mede-eigendom

Minister van Justitie Koen Geens had beloofd om een bijzondere opvolging te verzekeren van het appartementsrecht. Dat engagement heeft hij gestand gedaan door een werkgroep bijeen te roepen, waarin verbetervoorstellen konden worden besproken.

Dit resulteerde in een uitgebreide nota met aanbevelingen, die vervolgens in een wetsontwerp vertaald werden.

De nieuwe wet zal zeer binnenkort in de Kamer van Volksvertegenwoordigers besproken worden. We verwachten dat deze in de loop van 2018 van kracht zal worden.

Een belangrijke wijziging is bijvoorbeeld de versoepeling van de besluitvormingsprocedure (van 3/4de meerderheid naar 2/3de en zelfs 1/2de voor wettelijk verplichte werken).

Het reservefonds wordt in de wet op de mede-eigendom verankerd, net als het principe ‘de gebruiker betaalt’.

Heel wat wijzigingen beogen ook de taken van de syndicus te verduidelijken en te vereenvoudigen. Zo zal het bijvoorbeeld niet langer de syndicus moeten zijn die huurders van de beslissingen van de Algemene Vergadering op de hoogte moet brengen.

Bodem en asbest

Er zijn ook belangrijke wijzigingen op komst rond bodem en asbest.Een nieuw decreet zal een algemene verplichting instellen om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren voor risicogronden met potentieel historische bodemverontreiniging waarvoor nog geen oriënterend bodemonderzoek in het grondeninformatieregister van de OVAM is opgenomen.

In 2018 zal ook het asbestafbouwplan gefinaliseerd worden. Daarin zullen de details zitten van het asbestinventarisatieattest, dat men vanuit OVAM wil introduceren.

GDPR

Op 25 mei 2018 wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht.

Deze Verordening heeft tot doel de privacyrichtlijnen aan te passen aan het internettijdperk en de bescherming van de persoonsgegevens van de burger te verhogen. Aanleiding zijn de activiteiten van enkele internet-giganten, zoals Facebook, Google en Amazon, maar dat neemt niet weg dat de Verordening een zeer algemeen karakter heeft, waardoor vrijwel elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt, inclusief syndici en vastgoedmakelaars, aan enkele of alle bijzondere rechtsregels uit de nieuwe regelgeving onderworpen kan zijn.

EPC+ en woningpas

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) werkt aan de verdere concretisering van twee belangrijke initiatieven uit het Renovatiepact: het EPC+ en de woningpas. Het EPC+ vormt een upgrade van het huidige EPC. Daarbij worden voornamelijk de look and feel en de inhoud van de aanbevelingen bijgestuurd. Aan de EPC-informatieplicht zelf zal niets veranderen. Aangezien het EPC+ volgens de planning op 1 januari 2019 van start zou moeten gaan, verwachten we dat in 2018 de regelgevende teksten behandeld zullen worden. Dit jaar zou er ook meer duidelijkheid moeten komen over de invoering van het EPC+ ‘mede-eigendom’. Wat de woningpas betreft, is het al langer bekend dat in 2018 de light versie van start zal gaan. Die zal onder meer informatie bevatten uit de EPC’s en de EPB-aangiftes. Ook kaartmateriaal rond bodemaspecten en de overstromingsgevoeligheid zal worden geïntegreerd. Doel van het VEA is om de komende jaren de woningpas stelselmatig verder uit te bouwen, richting een medium en een ‘full’ versie.

Overgangsregelingen naderen eindmeet.

Op 1 april 2018 loopt de overgangsregeling in het nieuwe Logiesdecreet af. Op dat ogenblik moet elke vakantiewoning dus over een brandveiligheidsattest beschikken, ook als de woning op 1 april 2017 reeds aangemeld was.

Voor de syndici is 1 april 2018 belangrijk omwille van de verplichte registratie in de KBO. Ook daar was immers een overgangsregeling van één jaar voorzien.
Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu