Syndicus van gebouwen Brugge
Ga naar de inhoud

Welke verplichtingen heeft de syndicus bij verkoop?

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door Eline Van Wynsberghe in Syndicus · 24 februari 2021
Pre-contractuele informatieplicht van de syndicus.
 
 
Indien een pand in mede-eigendom wordt verkocht dient de notaris, de makelaar of de verkoper voor de ondertekening van de verkoopovereenkomst, aankoopbod of aankoopbelofte aan de nieuwe mede-eigenaar inlichtingen en documenten over te maken die hem het nodige inzicht geeft in de werking van de betrokken vereniging van mede-eigenaars.
 
 
De correcte overhandiging van deze inlichtingen en documenten zorgen er dus voor dat de kandidaat-koper op de hoogte is van de lopende juridische procedures, eventuele geplande renovatiewerken én vooral de financiële impact ervan.
 
 
Deze informatie moet voorafgaandelijk aan de verkoop opgevraagd worden bij de syndicus die deze binnen de 15 dagen dient over te maken.
 
 
Kantoor Van Wynsberghe volgt deze termijn stipt op maar wij moeten vaststellen dat de verkoper of diens aangestelde, de informatie niet of te laat meedeelt aan de (kandidaat) koper. Ook wordt deze pre-contractuele informatie soms te laat of net voor het ondertekenen van de compromis bij de syndicus opgevraagd.
 
 
Concreet betreft het volgende zaken:
 
 
·         het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal
 
·         het bedrag van de eventuele door de overdrager verschuldigde achterstallen
 
·         de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal en waartoe de algemene vergadering voor de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten
 
·         in voorkomend geval het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures in verband met de mede-eigendom
 
·         de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige 3 jaarperiodieke afrekeningen van de lasten van de vorige 2 jaar
 
·         een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering werd goedgekeurd
 
 
Tip :
 
 
Informeer u goed alvorens tot de aankoop over te gaan. Vraag de bovenvermelde documenten ter inzage op bij de verkoper zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.Terug naar de inhoud