Syndicus van gebouwen Brugge
Ga naar de inhoud

Algemene Vergadering

Algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering is de ideale gelegenheid om beslissingen te nemen of eventuele problemen te bespreken. Deze vergadering vindt steeds plaats binnen de vastgestelde 14-daagse periode. Zijn er dringende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende algemene vergadering? Dan kan er een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen.

De dagorde

De dagorde is de belangrijkste leidraad van deze vergadering. Bent u eigenaar en wenst u een agendapunt toe te voegen, dan kan dit tot drie weken voor de start van de 14-daagse periode, bij voorkeur per mail. Ook de Raad van Mede-Eigendom kan een agendapunt toevoegen aan de dagorde.

Bent U te laat met deze agendapunten, dan zal de syndicus deze punten niet op de volgende algemene vergadering agenderen.

Een voorbeeld: stel dat in de mede-eigendom de jaarlijkse algemene vergadering plaats moet vinden tussen 15 en 30 april. Dan kan u tot 25 maart agendapunten aan de syndicus doorgeven.

Klik hier voor een duidelijk overzicht van het tijdsverloop van een algemene vergadering.

Belangrijk:

Omschrijf dagordepunten duidelijk, volledig en ondubbelzinnig. U kunt steeds een beknopte uitleg of bjlage toevoegen om de eigenaars goed te informeren.

Wanneer een eigenaar een volmacht verleent, moet hij immers op basis van een duidelijke agendering kunnen beslissen.

Wanneer de dagordepunten niet correct of onvoldoende omschreven zijn, kan dit zelfs een reden zijn om de beslissing van de algemene vergadering nietig te laten verklaren.Meet@51- cosy meeting room

Meet@51- Master meeting room
Terug naar de inhoud