Kalender - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Klik hier voor het overzicht van de data van onze vergaderingen voor 2019.

Bent U eigenaar en wenst U een agendapunt toe te voegen, dan kan U dit punt schriftelijk overmaken aan de syndicus tot drie weken voor de start van deze periode. Ook een eventuele Raad van Mede-Eigendom kan dit.

Bent U te laat met deze agendapunten, dan zal de syndicus deze punten op de volgende Algemene Vergadering agenderen.

Een voorbeeld: stel dat in de mede-eigendom de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats moet vinden tussen 15 en 30 april. Dan kan U tot 25 maart agendapunten aan de syndicus doorgeven.

Opgelet:

Nu, de dagorde samenstellen is één zaak, maar het is bovendien van het grootste belang om de dagordepunten goed te omschrijven en hier loopt er in bepaalde gevallen weleens wat mis.

Wat is het gevaar?

Wanneer de dagordepunten niet correct of onvoldoende omschreven zijn, worden hierdoor vaak de niet-aanwezige eigenaars die aan een derde een volmacht gegeven hebben verschalkt.
Wanneer een eigenaar een volmacht verleent, moet hij met kennis van zaken ingevolge een duidelijke agendering kunnen beslissen.

Let op! Een agendapunt dat blijkbaar meer inhield dan eerst gedacht was en waarover er gestemd wordt, zou zelfs een reden kunnen zijn om deze beslissing van de algemene vergadering te laten vernietigen.

Discussie vermijden
Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Als u als eigenaar een punt wil indienen doet u er goed aan om uw dagordepunten zo duidelijk en zo volledig mogelijk te omschrijven. De dagordepunten moeten ondubbelzinnig worden weergegeven.

Tip. Wanneer bepaalde punten om verduidelijking vragen, bv. omdat dit niet zomaar eventjes in het agendapunt te beschrijven valt, voeg dan bij uw punt een beknopte uitleg of wanneer er bv. op basis van een aantal offertes beslist moet worden, voeg dan een kopie van de offertes toe. Zo zijn de eigenaars voldoende geïnformeerd. U vermijdt elke discussie.

Onduidelijk omschreven agendapunten kunnen tot wrevel leiden. Vermijd dit door de agendapunten ruim te omschrijven.


Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu