Syndicus van gebouwen Brugge
Ga naar de inhoud

Als Corona roet in het eten gooit: wat aanvangen met uitgestelde Algemene Vergaderingen?

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door Eline Van Wynsberghe in Leven in mede-eigendom · 15 april 2020
Sinds begin maart houdt het coronavirus ons met z’n allen in zijn greep. Grootschalige evenementen of samenkomsten zijn niet langer toegelaten, waardoor de organisatie van de geplande Algemene Vergaderingen op de helling kwam te staan. Aangezien het erop lijkt dat het virus onze landgrenzen nog niet onmiddellijk zal verlaten, schepte de aangestelde minister van Justitie duidelijkheid in de vorm van een machtenbesluit. Wij zetten de grote lijnen even voor u op een rijtje.

1. Wanneer zullen deze vergaderingen ingehaald worden?
Vergaderingen die gepland stonden in de periode vanaf 10 maart 2020 en de einddatum van de coronamaatregelen, die voorlopig is vastgesteld op 3 mei 2020, zullen moeten worden ingehaald binnen de vijf maanden na het verstrijken van de crisisperiode.

Concreet betekent dat het volgende: indien de genomen maatregelen worden opgehoffen op 3 mei en samenkomsten weer toegestaan zijn, de Algemene Vergaderingen zullen moeten ingehaald worden voor de maand oktober.

Echter, het opmaken van een definitieve vergaderingenagenda is op dit moment nog niet aan de orde, aangezien het koffiedik kijken is wanneer er een einde zal gesteld worden aan deze crisisperiode.

2. Wat met digitale alternatieven?

 
Ondanks de verschillende digitale mogelijkheden die de huidige maatschappelijke ontwikkeling biedt, is het digitaal organiseren van een Algemene Vergadering niet voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Naast de organisatorische problemen die dit teweeg zou brengen (zijn alle mede-eigenaars wel aanwezig?), is er ook sprake van eventuele andere hindernissen. Niet iedereen heeft immers toegang tot het digitale net. Het kan niet de bedoeling zijn om de betrokken personen uit te sluiten van de besluitvorming. Vandaar blijft de fysieke algemene vergadering de regel.

3. Wat met de activiteiten van de syndicus?

Ook met een uitgestelde Algemene Vergadering blijft het administratief, financieel en technische beheer van uw residentie gewaarborgd. De syndicus blijft immers gemachtigd om zijn taken als syndicus te vervullen, al moet ook hij daarbij de nodige veiligheidsvoorschriften naleven. Indien noodzakelijk om dringende werken te laten uitvoeren, kan hij zich ook verplaatsen.

4.  Wat met de mandaten en bevoegdheden van syndicus en de Raad van mede-eigendom?

De mandaten en bevoegdheden van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigendom worden verlengd tot bij de eerstvolgende Algemene Vergadering, aangezien anders een vacuüm dreigt en de continuïteit in het gedrang kunnen komen.


 
 Terug naar de inhoud