Syndicus van gebouwen Brugge
Ga naar de inhoud

Corona zit in de lift: Tips voor een verantwoord gebruik

Liften zijn, per definitie, afgesloten ruimtes waar een aantal willekeurige mensen bij elkaar staan.
We hebben enkele nuttige tips samengesteld om ervoor te zorgen dat er veilig gebruik kan worden gemaakt van liften, zelfs in moeilijke tijden zoals nu.
Door onderstaande tips te volgen, kan iedereen die een lift in deze tijden gebruikt zijn steentje bijdragen om de lift veiliger te maken, voor zichzelf en voor een ander.

5 dingen die een verhuurder niet mag vragen aan zijn syndicus

De job van syndicus is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Nieuwe regelgeving maakte dat syndici almaar meer taken op zich moeten nemen, transparanter moeten werken en meer administratieve taken krijgen opgelegd. Bij heel wat verhuurders levert dat de idee op dat ze beter op hun wenken bediend zullen worden. Maar welke opdrachten mag of kan een syndicus niet doen voor een verhuurder?
J. Van Wynsberghe | 11/9/2018

Nieuwe regels mede-eigendom moeten ruzies in appartement vermijden

Eigenaars van een appartement bezitten niet alleen hun eigen ruimtes, maar ook een deeltje van de trappenhal, de lift en de tuin. Helaas verlopen de beslissingen over die gemeenschappelijke delen niet altijd vlekkeloos. Het beheer van de gemeenschappelijke delen wordt geregeld door het appartementsrecht, officieel de wet op de gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen gebouwen. Een aantal aanpassingen moet de werking van de mede-eigendom vlotter doen verlopen.
J. Van Wynsberghe | 28/6/2018

De Algemene Vergadering in een notedop

Elke eigenaar maakt deel uit van de algemene vergadering. Dat is het belangrijkste orgaan van de mede-eigendom. Daar worden alle belangrijke besluiten genomen: welke werken zullen er gebeuren in de gemeenschappelijke ruimtes? Hoe worden de kosten zo laag mogelijk gehouden? Hoe worden de gemeenschappelijke ruimtes onderhouden of aangekleed? Welke veiligheidsmaatregelen wil men in het gebouw? Hoe maakt men het samenleven zo aangenaam mogelijk?
J. Van Wynsberghe | 11/4/2017
Terug naar de inhoud