Syndicus van gebouwen Brugge
Ga naar de inhoud

5 dingen die een verhuurder niet mag vragen aan zijn syndicus

De job van syndicus is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Nieuwe regelgeving maakte dat syndici almaar meer taken op zich moeten nemen, transparanter moeten werken en meer administratieve taken krijgen opgelegd. Bij heel wat verhuurders levert dat de idee op dat ze beter op hun wenken bediend zullen worden. Maar welke opdrachten mag of kan een syndicus niet doen voor een verhuurder?
J. Van Wynsberghe | 11/9/2018

Nieuwe regels mede-eigendom moeten ruzies in appartement vermijden

Eigenaars van een appartement bezitten niet alleen hun eigen ruimtes, maar ook een deeltje van de trappenhal, de lift en de tuin. Helaas verlopen de beslissingen over die gemeenschappelijke delen niet altijd vlekkeloos. Het beheer van de gemeenschappelijke delen wordt geregeld door het appartementsrecht, officieel de wet op de gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen gebouwen. Een aantal aanpassingen moet de werking van de mede-eigendom vlotter doen verlopen.
J. Van Wynsberghe | 28/6/2018

De Algemene Vergadering in een notedop

Elke eigenaar maakt deel uit van de algemene vergadering. Dat is het belangrijkste orgaan van de mede-eigendom. Daar worden alle belangrijke besluiten genomen: welke werken zullen er gebeuren in de gemeenschappelijke ruimtes? Hoe worden de kosten zo laag mogelijk gehouden? Hoe worden de gemeenschappelijke ruimtes onderhouden of aangekleed? Welke veiligheidsmaatregelen wil men in het gebouw? Hoe maakt men het samenleven zo aangenaam mogelijk?
J. Van Wynsberghe | 11/4/2017

Kan de beslissing van de Algemene Vergadering onmiddellijk worden uitgevoerd?

De vereniging van mede-eigenaars beslist om te renoveren. Mag u als syndicus zo’n beslissing direct uitvoeren of is het beter om nog even te wachten?
Eindelijk beslist op de algemene vergadering! Na een lange discussie op de algemene vergadering werd eindelijk beslist om renovatiewerken uit te voeren. De vereniging van mede-eigenaars besliste om de offerte van een bepaalde aannemer goed te keuren. Er werd ook beslist om bijdragen op te vragen aan de mede-eigenaars om de werken te financieren.
28/3/2017
Terug naar de inhoud