Het nieuw Vlaams Huurdecreet - Actua mede-eigendom - Kantoor Van Wynsberghe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het nieuw Vlaams Huurdecreet

Kantoor Van Wynsberghe
Gepubliceerd door in Leven in mede-eigendom ·
Gemeenschappelijke kosten doorrekenen aan huurder?

U verhuurt als mede-eigenaar uw appartement. Kunt u in dat geval de gemeenschappelijke kosten die u moet betalen, zoals de syndicuskosten, doorrekenen aan uw huurder? Verschilt die regeling voortaan per gewest?

Hoe zit dat in Brussel en Wallonië?

Vrij in het contract af te spreken. In de nieuwe huurwetgeving van Brussel en Wallonië is er niets gewijzigd over de verdeling van kosten en lasten tussen huurder en verhuurder.

Tip. U kunt dit nog altijd zoals voorheen in de federale regeling vrij overeenkomen met uw huurder.

Werkelijke kosten. Wel is bepaald dat u de werkelijke kosten en lasten moet doorrekenen, tenzij u in het huurcontract uitdrukkelijk bepaalt dat de huurder maandelijks een bepaald vast bedrag of ‘forfait’ verschuldigd is.

Het is wél gewijzigd in Vlaanderen!

Voor nieuwe contracten vanaf 2019. De Vlaamse regering stelde een niet-limitatieve lijst op van de kosten en lasten die in appartementsgebouwen bij woninghuur aan de huurder aangerekend mogen worden.

Een Vlaamse lijst met wie wat betaalt! Deze lijst werd gepubliceerd in een uitvoeringsbesluit (besluit van 07.12.2018) . Zo zijn de kosten van verbruik van aardgas, elektriciteit en water volledig voor de huurder. Het periodiek onderhoud van de lift is voor de helft voor de huurder en voor de helft voor de verhuurder.

Geldt niet voor contracten van vóór 2019! In Vlaanderen is de woninghuurwetgeving veranderd sinds 2019. Voor contracten die voorheen gesloten werden, gelden echter nog de oude spelregels. Indien de oude federale huurwetgeving nog van toepassing is op de huurovereenkomst, mag u verder de verdeling toepassen die u binnen dit kader met de huurder afgesproken had.

En de kosten voor de syndicus?

De kosten van de syndicus. Een syndicus vervult taken die zowel betrekking hebben op het dagelijks gebruik van het gebouw als op het in stand houden van het gebouw. Om die reden koos de Vlaamse regering ervoor om de kostprijs te verdelen.

Maximaal 34% door te rekenen. Als verhuurder draait u op voor 66% van de kosten voor de syndicus. U kunt dus 34% van de kosten voor de syndicus aanrekenen aan uw huurder. Deze regel is dwingend, zodat het niet mogelijk is om hiervan af te wijken in het huurcontract. U zal 66% van deze kosten zelf moeten betalen. Dat is dus voortaan anders dan in de andere gewesten...

Tip 1. Verricht de syndicus diensten op verzoek van de huurder, zoals het bijmaken van een sleutel, dan zijn die uiteraard volledig door hem te betalen.

Tip 2. Voor de kosten van de huisbewaarder wordt de verhouding omgedraaid. Hier komt 75% voor rekening van de huurder en slechts 25% voor rekening van de verhuurder.

In Brussel en Wallonië. Wie de kosten van de syndicus betaalt, is dus in deze gewesten wél nog vrij af te spreken. De rechtspraak gaat er wel meestal van uit dat u die niet volledig aan de huurder kunt aanrekenen, maar wel een deel, bv. 50%.

In het Vlaams gewest is er voor huurcontracten gesloten vanaf 2019 bepaald welke kosten u in een appartementsgebouw mag doorrekenen aan uw huurder. Voor de syndicuskosten mag u 34% doorrekenen. In het Brussels en Waals gewest kunt u hierover nog steeds (ruimere) afspraken maken in het huurcontract.Kantoor Van Wynsberghe Bvba ©
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu